• HOME
  • 이미지와 소리
  • 이미지

(운영자 : 큐피트화살) 

♨ 舊. 이미지  ♨ 태그연습장(클릭)

 

이미지나 편지지 등을 올리는 곳입니다 (영상시는 영상시란, 좋은글은 좋은글란에 올려주세요)

저작권 위배소지가 있는 음악 및 이미지는 삼가해 주세요
(저작권문제에 대한 책임은
해당 게시자에게 있습니다)

  이용자에 대한 소스제공을 위해 게시물 등록시 가급적 소스보기 박스란에 체크 해 주세요^^

 
작성일 : 17-04-14 23:54
 글쓴이 : 향기초
조회 : 762  
동영상 연속 재생..
재생되는 영상화면 위에서 마우스 우 클릭 두 번 - 메뉴 활성화 -연속 재생 항목을 선택하면 됩니다 ..


 


고은사연 담으세요^^**

**


#######################################################

 


고은사연 담으세요^^**

**


#######################################################

 


고은사연 담으세요^^**

**#######################################################


 


고은사연 담으세요^^**

**#######################################################


 


고은사연 담으세요^^**

**
소스보기

동영상 연속 재생.. 재생되는 영상화면 위에서 마우스 우 클릭 두 번 - 메뉴 활성화 -연속 재생 항목을 선택하면 됩니다 .. <embed width="870" height="620" src="//www.youtube.com/embed/9KC9idGEJ60?feature=player_detailpage&amp;autoplay=1" type="text/html" allowscriptaccess="never" n0e-8grthr0="" 9kc9idgej60="0" =""="" /> <div style="left: 0px; top: -500px; position: relative;"><div id="item1" style="left: 100px; top: -50px; width: 380px; height: 421px; position: absolute; z-index: 2;"><center></center><span style="height: 50px; color: blue; font-family: Arial RED; font-size: 10pt;"><pre><font color="#ffffff" face="바탕체" style="font-size: 11pt;"><span id="style" style="line-height: 14px;"><strong> <br />고은사연 담으세요^^* <br /> <br />* <br />* <br /> <br />* <br /> <br /> <br /> <br /></strong></span></font></pre></span></div></div> <embed width="880" height="495" src="http://www.youtube.com/v/9KC9idGEJ60?ps=blogger&amp;showinfo=0&amp;controls=0&amp;vq=hd1080&amp;rel=0&amp;iv_load_policy=3&amp;autoplay=1&amp;loop=true;playlist=9KC9idGEJ60" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" /> ####################################################### <embed width="870" height="620" src="//www.youtube.com/embed/Sc5XMnMJdt4?feature=player_detailpage&amp;autoplay=1" type="text/html" =""="" sc5xmnmjdt4="0" n0e-8grthr0="" allowscriptaccess="never" /> <div style="left: 0px; top: -500px; position: relative;"><div id="item1" style="left: 100px; top: -50px; width: 380px; height: 421px; position: absolute; z-index: 2;"><center></center><span style="height: 50px; color: blue; font-family: Arial RED; font-size: 10pt;"><pre><font color="#ffffff" face="바탕체" style="font-size: 11pt;"><span id="style" style="line-height: 14px;"><strong> <br />고은사연 담으세요^^* <br /> <br />* <br />* <br /> <br />* <br /> <br /> <br /> <br /></strong></span></font></pre></span></div></div> <embed width="880" height="495" src="http://www.youtube.com/v/Sc5XMnMJdt4?ps=blogger&amp;showinfo=0&amp;controls=0&amp;vq=hd1080&amp;rel=0&amp;iv_load_policy=3&amp;autoplay=1&amp;loop=true;playlist=Sc5XMnMJdt4" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" /> ####################################################### <embed width="870" height="620" src="//www.youtube.com/embed/7Q8EEWmq77k?feature=player_detailpage&amp;autoplay=1" type="text/html" =""="" 7q8eewmq77k="0" n0e-8grthr0="" allowscriptaccess="never" /> <div style="left: 0px; top: -500px; position: relative;"><div id="item1" style="left: 100px; top: -50px; width: 380px; height: 421px; position: absolute; z-index: 2;"><center></center><span style="height: 50px; color: blue; font-family: Arial RED; font-size: 10pt;"><pre><font color="#ffffff" face="바탕체" style="font-size: 11pt;"><span id="style" style="line-height: 14px;"><strong> <br />고은사연 담으세요^^* <br /> <br />* <br />* <br /> <br />* <br /> <br /> <br /> <br /></strong></span></font></pre></span></div></div> <embed width="880" height="495" src="http://www.youtube.com/v/7Q8EEWmq77k?ps=blogger&amp;showinfo=0&amp;controls=0&amp;vq=hd1080&amp;rel=0&amp;iv_load_policy=3&amp;autoplay=1&amp;loop=true;playlist=7Q8EEWmq77k" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" /> ####################################################### <embed width="870" height="620" src="//www.youtube.com/embed/SJ8yJLObflM?feature=player_detailpage&amp;autoplay=1" type="text/html" =""="" sj8yjlobflm="0" n0e-8grthr0="" allowscriptaccess="never" /> <div style="left: 0px; top: -500px; position: relative;"><div id="item1" style="left: 100px; top: -50px; width: 380px; height: 421px; position: absolute; z-index: 2;"><center></center><span style="height: 50px; color: blue; font-family: Arial RED; font-size: 10pt;"><pre><font color="#ffffff" face="바탕체" style="font-size: 11pt;"><span id="style" style="line-height: 14px;"><strong> <br />고은사연 담으세요^^* <br /> <br />* <br />* <br /> <br />* <br /> <br /> <br /> <br /></strong></span></font></pre></span></div></div> <embed width="880" height="495" src="http://www.youtube.com/v/SJ8yJLObflM?ps=blogger&amp;showinfo=0&amp;controls=0&amp;vq=hd1080&amp;rel=0&amp;iv_load_policy=3&amp;autoplay=1&amp;loop=true;playlist=SJ8yJLObflM" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" /> ####################################################### <embed width="870" height="620" src="//www.youtube.com/embed/yRBnTtT1bp4?feature=player_detailpage&amp;autoplay=1" type="text/html" =""="" yrbnttt1bp4="0" n0e-8grthr0="" allowscriptaccess="never" /> <div style="left: 0px; top: -500px; position: relative;"><div id="item1" style="left: 100px; top: -50px; width: 380px; height: 421px; position: absolute; z-index: 2;"><center></center><span style="height: 50px; color: blue; font-family: Arial RED; font-size: 10pt;"><pre><font color="#ffffff" face="바탕체" style="font-size: 11pt;"><span id="style" style="line-height: 14px;"><strong> <br />고은사연 담으세요^^* <br /> <br />* <br />* <br /> <br />* <br /> <br /> <br /> <br /></strong></span></font></pre></span></div></div> <embed width="880" height="495" src="http://www.youtube.com/v/yRBnTtT1bp4?ps=blogger&amp;showinfo=0&amp;controls=0&amp;vq=hd1080&amp;rel=0&amp;iv_load_policy=3&amp;autoplay=1&amp;loop=true;playlist=yRBnTtT1bp4" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" />

 
 번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 pre 를 쓰지않아도 댓글에 자동줄맞춤이 됩니다 (7) 큐피트화살 01-31 12474
공지 댓글로 동일한 스위시 사용하지마시고 가로300 세로 300 으로 하십시오 (12) 큐피트화살 07-13 16349
1610 겨울 동백 (4) 소화데레사 01:08 44
1609 너를 사랑해~~!!! (3) 큐피트화살 02-16 148
1608 동경 / 워터루 (5) 목민심서 02-16 135
1607 아름다운 시간 / 영상 ankijun (6) 큐피트화살 02-15 149
1606 고유명절 설 (2) 나탈리웃더 02-14 290
1605 복수초 나탈리웃더 02-14 140
1604 눈속에 피는꽃~~~~~~~!!! (13) 큐피트화살 02-13 278
1603 올림픽 개막식 (9) 나탈리웃더 02-10 352
1602 사랑은 그리움 (20) 소화데레사 02-09 345
1601 알파인스키 종목이란 (2) 나탈리웃더 02-07 337
1600 올림픽스타디움 (5) 나탈리웃더 02-05 374
1599 아름다운 노을 (2) 김용호 02-05 410
1598 어떻게 기다려~~!! (20) 큐피트화살 02-03 504
1597 편지 (13) 체인지 02-02 377
1596 알파인스키장 (4) 나탈리웃더 02-02 264
1595 2월 나탈리웃더 02-02 258
1594 꽃잔 / 워터루 (8) 목민심서 02-02 326
1593 커피컵 포토 감상할까요~ (21) 늘푸르니 02-01 336
1592 한겨울 이미지 (5) 8579립 01-30 353
1591 내사랑 내곁에 (11) 체인지 01-30 332
1590 이별의 그늘 ~~~!!! (22) 큐피트화살 01-30 375
1589 겨울 그림자 / 워터루 (6) 목민심서 01-29 250
1588 올림픽 시즌 (2) 나탈리웃더 01-29 193
1587 너를 사랑해 (17) 소화데레사 01-27 384
1586 겨울이야기 나탈리웃더 01-27 257
1585 눈내리는 어느날 (3) 상큼한나비 01-26 391
1584 황홀한 풍경 (2) 나탈리웃더 01-26 294
1583 고향집의 겨울 (2) 김용호 01-25 276
1582 겨울 강 (3) 김용호 01-24 347
1581 겨울의 노래 (11) 나탈리웃더 01-23 411
1580 눈이내리네 (15) 체인지 01-22 349
1579 겨울축제 눈 (2) 나탈리웃더 01-22 293
1578 사랑도 이별도~~~~~~!!! (25) 큐피트화살 01-20 501
1577 노란색_별 (12) 상큼한나비 01-20 253
1576 눈이 오는 그리움 (6) 나탈리웃더 01-20 325
1575 함박눈이 내려요 (23) 소화데레사 01-18 425
1574 큰달 눈편지지 (11) 상큼한나비 01-17 301
1573 ○ 눈꽃 / 워터루 (8) 목민심서 01-17 309
1572 시골집에 함박눈이 내려요 (1) 김용호 01-17 276
1571 물고기의 꿈 (2) 나탈리웃더 01-17 212
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10